Wednesday, May 30, 2012

Namazi
Namazi eshte shtylla kryesore e fese
veper qe ngre gradat ne xhennet


E para veper ku robi jep llogari 
ne diten e gjykimit
vepra me e mire
per sa i perket shperblimit


Pastrimi nga hipokrizia,
 shirku dhe mosbesimi
pengesa me e mire nga
 veprat e keqija dhe imoraliteti


Namazi eshte drite per besimtaret
ne dunja ne varr dhe sirat
dhe ne diten e gjykimit
namazi eshte shkak 
per ngritjen e besimit


Allahu ia ka obliguar
namazin besimtarit
eshte nga miresite e Allahut
nga bujaria dhe mencuria e Tij
eshte lidhja shpirterore midis njeriut 
dhe Zotit te tij


Namazi eshte argument
per iman dhe islam
sjell furnizim,
largon varferine
dhe per shume semundje 
eshte sherim!No comments:

Post a Comment