Wednesday, May 30, 2012

Ehli Sunneti
Nje xhemat i vjeter
qe daton qe nga koha e Profetit
qe ndjek Kuranin dhe Sunnetin
sipas menhexhit te Selefit


e trashegon kete rruge
dhe do te ece sipas saj
deri sa te vije Kijameti 
sic ka paralajmeruar Profeti


Ata jane Ndjekesit e Sunnetit
dhe mposhtesit e bidatit
Jane ringritesit e Ummetit
ata quhen Ehli sunneti


El firkatun naxhije
jane grupi i shpetuar
gjithmon Dauan selefije
kane per ta ndihmuar


Drejt teuhidit Therrasin
dhe nga shirku paralajmerojne
bidatet i mposhtin
dhe bidatcite i refuzojne


Drejt te mires urdherojne 
pasi vete e kane vepruar
dhe te keqen e ndalojne
obligimin duke e plotesuar


Rruga e tyre eshte e qarte
Profetin dhe shoket e tij pasojne
dijetareve u drejtohen
dhe keshillat e tyre i degjojne
duke u kapur forte pas Kuranit dhe Sunnetit
sipas menhexhit te selefit
kjo eshte rruga e ndritur e Ehli Sunnetit
rruge e cila shpie drejt Xhennetit!No comments:

Post a Comment