Rreth poezise
Xhihadi eshte verejtur ne cdo kohe, ne menyra te ndryshme, 
ne perputhje me kohen dhe rrethanat. Ne kohen e te 
Derguarit te Allahut, nje lloj i xhihadit ishte gjuha, duke 
recituar poezi dhe duke u pergjigjur me to, neper debate 
te ndryshme. 

Nje shembull qe e shpjegon me se miri kete eshte tek Hasan 
ibn Thabiti, i cili ishte poeti i te Derguarit te Allahut. 
Transmeton Aisha {radijAllahu anha} duke thene:

"I Derguari i Allahut {sal-lAllahu alejhi ue sel-lem} deshironte 
te vendosej nje mimbar ne xhami per Hasan ibn Thabitin, 
keshtu qe ai te qendronte mbi te dhe te recitonte poezi 
duke e lavderuar ate, dhe ne emer te te Derguarit te 
Allahut {sal-lAllahu alejhi ue sel-lem}, ose ka thene se ai 
e ka perdorur (poezine) per te mbrojtur te Derguarin 
e Allahut {sal-lAllahu alejhi ue sel-lem} (ne pergjigje 
te akuzave te pabesimtareve)." 

I Derguari i Allahut {sal-lAllahu alejhi ue sel-lem} ka thene:

"Allahu e ndihmofte Hasanin me Ruhul Kudus derisa ai mbron, 
ose lavderon, ne emer te te Derguarit te Allahut." (239). 

Recitimi i poezive ishte i zakonshem ne kohen e te Derguarit 
te Allahut dhe atehere eshte shkruar gjeresisht. Ai gjithashtu 
kishte nje efekt te madh mbi popullin.  Kjo eshte permendur 
ne Sahih Muslim, nga Aisha {radijAllahu anha} se ka thene, se 
i Derguari i Allahut {sal-lAllahu alejhi ue sel-lem} ka thene:

"Satira eshte me efektive tek Kurejshet se shigjetat mbi ta". 

Gjithashtu, eshte transmetuar ne Mishkaat me Isti'aab se Ka'bi 
{radijAllahu anhu} ka pyetur te Derguarin {sal-lAllahu alejhi ue 
sel-lem} ne lidhje me poezine. I Derguari {sal-lAllahu alejhi ue 
sel-lem} u pergjigj:

"Nje besimtar ben Xhihad me shpaten e tij, dhe gjithashtu 
me gjuhen e tij." 

Ne nje transmetim tjeter rreth kesaj, ka thene:

"Une betohem ne Allahun, kjo poezi i godet ata si nje shigjete." 

Ndersa nder transmetimet qe gjenden ne Al-Adab al-Mufrad 
al-Bukhari nga Imam Bukhari permenden: 

1- Ubej ibn Ka'b permend se i Derguari i Allahut {sal-lAllahu 
alejhi ue sel-lem} ka thene:

"Ne poezi ka (disa) urtesi." (858). 

2-Abdullah Ibn Amr ka transmetuar se i Derguari i Allahut 
{sal-lAllahu alejhi ue sel-lem} ka thene:

"Poezia eshte ne te njejten pozite si fjalimi. E mira e saj eshte 
si fjalet e mira dhe pjesa e saj e keqe eshte si fjalet e keqija." 
(865).  

3- El Asuad ibn Sureji ka thene:Une isha nje poet dhe shkova 
tek Profeti {sal-lAllahu alejhi ue sel-lem} dhe e pyeta:

"A mund te recitoj disa lavde (fjale lavderimi) qe kam shkruar 
per Zotin tim?" 

Ai tha:"Zoti yt do levdata." dhe nuk tha asgje me shume. (861). 

Gjithmone duke shpresuar nga Allahu te jete nje pune 
e begatshme dhe duke e perdorur fuqine e fjales ne 
te mire, permes ketyre poezive, duke i trajtuar si 
nje media, per te thirrur drejte nje Islami te paster!No comments:

Post a Comment