Wednesday, July 4, 2012

Dijetaret e Selefit (5)
Njeriu do te udhezohet 
sa me shume me dijen e tij,
dijetareve te selefit duke iu drejtuar,
duke punuar,mesuar, 
me shume duke u udhezuar.


Ata jane dijetaret e shquar te udhezimit,
i sjellin driten erresires,
jane te drejtet ne ndjekjen e Sunetit,
larg bidatit,devijimit,
jane ata ulemat e riperteritjes dhe permisimit,
jane ata bekimi i umetit .


Nga dijetaret e Selefit
kemi dobi te shumta,
jane pike kthimi orientimi
drite udhezimi,
per cdo musliman te kapur pas Kuranit dhe Sunetit, 
dhe ata jane Dijetaret e Selefit.


InshaAllah vazhdon No comments:

Post a Comment