Wednesday, July 4, 2012

Dijetaret e Selefit (2)
Selefite,
mbledhin argumentet,
heqin pengesat 
dhe ne fund gjykojne,
I'tikad, bindjen e tyre tregojne.


Theniet e dijetareve 
te selefit ku thone,
mendimi im eshte i sakte 
por mund te jete edhe i gabuar,
kurse mendimi i tjetrit eshte i gabuar 
por mund te jete edhe i sakte,
ndaj dhe I'tikad (bindja) keshtu duhet formuar.


Dijetaret selefi iu mesojne 
te tjereve dituri,
dituria eshte drite,
bazuar ne argumente,
njihet e verteta per te ecur 
ne rrugen e vertete
ne argumentohemi me sened.


Nese nje besimtari te thjeshte
i paraqiten mendimet,
e bindin argumentet,
mbeshtet X dijetare te selefit,
ky besimtar mund te vazhdoje 
te ndjek mendimin e tij,
i lejohet te shfaqi mendimin e tij,
me argument,
ndaj thote se ky eshte mendimi im,
me argumentet qe kam parashtruar.


Dhe secili te ndjeke sipas 
kendveshtrimit te vet,
ate qe e ndjen zemra
pa u imponuar.
Dhe te thote
ky eshte I'tikad,bindja ime
dhe ndaj e kam theksuar.


Urtesia eshte dituri,
dhenia e dijes eshte miresi,
e dhene nga dijetaret selefi,
qe posedojne dituri. 


Allahu e ringjall zemren e vdekur,
me driten e urtesise 
ashtu siç ringjall token e vdekur me shi,
ndaj merrni dijen,
shoqerohuni me dijetaret selefi.


InshaAllah vazhdonNo comments:

Post a Comment