Wednesday, July 4, 2012

Dijetaret e Selefit (3)
Dijetaret e selefit
jane bekim per popullin islamik,
i edukojne njerezit,
u mesojne fene me kuran e sunet, 
ne menhexhin e selefit.


Pergojimi i njerezve te thjeshte 
hyn tek gjynafet e medha, 
pergojimi i dijetareve eshte shume me i madh,
demi i pergojimit nuk kufizohet veç tek dijetaret, 
bie tek dija qe tek ata mbartet.


Dijetaret selefi jane miresi per kete umet,
ndaj kerkojini dijen nga ulemat,
meritat e tyre i mbulojne gabimet,
per ne jane obligim nderimet.


Allahu,kete umet e ka bekuar,
me dijetaret selefi 
qe i japin jete asaj 
qe nga kjo fe eshte shuar, 
intepretimet e pabaza 
qe kane sjelle njerezit e devijuar 
duke i refuzuar,
Sunetin nga bidati duke e sqaruar,
pasuesit e sunetit duke i ndihmuar,
pasuesit e bidatit me gjithe deklaratat e tyre 
duke i shkaterruar.


O muslimane selefi,
mos u beni si ata 
te cilet nuk shfaqin nevoje 
per dijetaret selefi, 
ata jane te zbukuruar me urtesi.

InshaAllah vazhdonNo comments:

Post a Comment