Thursday, April 4, 2013

Ne jemi Selefi... e keshtu do mbetemi gjithmone!
Menhexhi Selefi
eshte rruga e Selefive
eshte ai menhexh
qe na ndan prej bidatcive


Ne jemi Selefi
le ta dije gjithe bota
pasojme Menhexhin Selefi
larg metodologjive te kota


Kurani dhe Sunneti
ato jane ligji yne
sic i ka kuptuar Selefi
ky eshte Menhexhi yne


Cilesimi me kete menhexh
kerkon dituri rreth bazave te tij
ndaj ne e marrim dijen
prej dijetareve Selefi


Baza jone eshte Selefizmi
Daveti yne eshte Sunneti
ne kundershtim me bidatcite
tek te cilet s'njihet Sunneti


Na bashkon Feja
dhe Menhexhi i sakte
ecim drejt nje rruge
edhe pse jemi te pakte


Jemi te bashkuar
qendrojme larg mospajtimeve
e te gjithe se bashku
kunder bidatcive


Es-Selefijunet
jane grupi i Rrahmanit
jane te zgjedhurit e Allahut
larg grupit te shejtanit


Selefizmi eshte partia e Allahut
Selefizmi eshte rruga jone
Ne jemi Selefi 
- e me lejen e Allahut -
keshtu do mbetemi gjithmone!No comments:

Post a Comment