Sunday, July 8, 2012

Ruhu dhe paralajmero nga bidatet!
I Derguari i Allahut
kujdesej per Ummetin e tij
e udhezoi drejt dyreve te miresise
dhe e paralajmeroi nga dyerte e ligesise


Ai gjithashtu paralajmeroi
ndaj te keqes me te madhe
qe eshte perhapur ne Ummet
duke na keshilluar
qe te ruhemi nga bidatet


Bidati eshte shpikje
qe e rivalizon Sheriatin 
me qellimin e njejte 
per t'u afruar me Zotin


Bidati s'ka burim
as ne Kuran, as ne Sunnet
dhe sillet si korigjim
i Fese Islame, pa te drejte


Allahu e ka plotesuar Fene
me ligjet e Kuranit dhe Sunnetit
dhe nuk ka nevoje per shpikje apo risi
sepse eshte i persosur Islami


Profeti paralajmeronte 
ne cdo fjalim
te ruhemi nga bidatet 
sepse ato jane devijim


C'do devijim 
e ka perfundimin ne Zjarr
prandaj rreth bidateve 
duhet te mesojme sa me pare


Te dime c'ka eshte bidat
e c'ka e kundershton Sunnetin
qe prej saj te ruhemi
nese e deshirojme Xhennetin


I Derguari i Allahut na ka sqaruar
qe nese duam prej bidateve te shpetojme
duhet te ruhemi dhe te paralajmerojme 
prej bidateve dhe prej atyre qe i pasojne!No comments:

Post a Comment