Sunday, July 8, 2012

Braktisja e bidatcinjeve, prej bazave te Sunnetit!Braktisja e bidatcinjeve
eshte nje nga bazat e Sunnetit
nje parim madheshtor
qe mbron nga rreziku i bidatit


Permes saj muslimani 
e ruan fene e tij
mbrohet prej bidateve
dhe demit te cdo devijimi


Selefet i kane kushtuar rendesi
kesaj baze madheshtore
ata braktisnin cdo bidatci 
dhe paralajmeronin kunder tyre


Jeteshkrimet e tyre 
jane perplot bojkotim
ndaj ithtareve te bidateve
nencim dhe poshterim


Selefet nuk bisedonin me ta
nuk i pershendesnin dhe nuk rrinin me ta
nuk debatonin, por i bojkotonin
dhe per hir te Allahut i armiqesonin


Ata benin rezistence te prere
me shpate dhe me goje perhere
paralajmeronin kunder tyre
dhe u denoncuan prej bidateve
dhe prej ithtareve te tyre


Kjo per shkak se Selefet
percillnin metodologjine e Sheriatit
te cilen e sqaroi Allahu dhe i Derguari i Tij
ata ishin te kapur per Librin e Zotit
dhe per Sunnetin e te Derguarit te Tij


Ecja ne rrugen e Selefeve
ne mardhenie me bidatcinjte
eshte menyra e vetme per shpetim
nga te gjitha sprovat dhe fatkeqesite


Keshtu eshte detyre
per te gjithe Pasuesit e Sunnetit
t'i braktisin dhe t'i bojkotojne
ithtaret e bidatit


Nese deshirojne te ecin 
ne rrugen e udhezimit
duhet te paralajmerojne 
nga njerezit e devijimit


Gjurmet e selefeve 
duke i pasuar
dhe Kenaqesine e Allahut 
duke e synuar!No comments:

Post a Comment