Tuesday, June 5, 2012

O Rabi je sikur pranvera!
Kohe pas kohe
fitne te medha i vijne ummetit
Allahu percakton nga roberit e tij dike
ti jape jete, asaj qe nga kjo fe eshte shuar
Sunnetin nga bidatin duke e sqaruar
pasuesit e sunnetit duke i ndihmuar


Refuzimi eshte sunnet
tradite e perhershme e Ehli Sunnetit
shejkh Rabi El Medkhali 
si bartes i flamurit te xherhit dhe teadilit
deshmon dashurine 
per mbrojtjen e menhexhit te Selefit


Refuzon bidatin
e shkaterron me fuqine e sunnetit
therret drejt menhexhit
drejt librit te Allahut dhe Sunnetit te Profetit


Eshte i besueshem
dhe i mirenjohur
ka mprehtesi, dituri
ka pervoje ne gjendjen aktuale
me i mire ne refuzimin e bidateve


E kane lavderuar imamet dhe ulemat
ne saje te mbrojtjes se fese se Allahut
dhe refuzimit te njerzeve te bidatit


Me xhelozi per akiden e sakte
dhe fene e vertete
refuzon dhe kritikon
me referenca, fakte dhe argumente
trondit ithtaret e endjeve


Je model per shume thirresa 
ndihmon te triumfoje e verteta
sic ka thene 
muhadithi i shekullit shejkh Albani
O Rabi ti je sikur pranvera


Je kriter i ndarjes
midis pasueseve te sunnetit
dhe pasueseve te bidatit
ke dituri sipas Kuranit dhe Sunetit
ecen sipas menhexhit te Selefit


Qendrimi yt o shejkh Rabi 
eshte humbje per cdo hizbi 
dhe secilin kutbi
je shejkhu yne i cmuar 
fitore per cdo selefi


Shejkh Rabi
je dijetar i shquar i udhezimit
i drejte ne ndjekjen e sunnetit
larg bidatit, devijimit
nje bekim i ummetit


Ndiqni menhexhin e dijetareve Selefi
merrni mesim nga shejkhu yne, Rabi El Medkhali
qe ndihmon ne respektimin e Islamit
fese se vertet te Allahut
eshte ai imami i xhihadit
qe i shpall lufte bidatit!No comments:

Post a Comment