Tuesday, May 29, 2012

Frikesoju!Frikesoju
krismes se kijametit
o rob i Allahut,
frikesoju denimit te Tij,
o rob i Allahut


Frikesoju llogarise 
qe do te japesh,
frikesoju fjaleve
a veprave te tua,
frikesoju Madheshtise se Tij,


Afroju miresise,
ndergjegjesoju ndaj adhurimit 
te pandalur,
permendjes shpesh te Tij,
e dhikrit pa kufi,


Pendohu sinqerisht,
e bej teube pambarimisht,
Zotit dorezohu krejtesisht,
se eshte me se e sigurt,
atje eshte kthimi i fundit,


O rob i Allahut
gjej te verteten,
kerkoje ate,
nenshtroju Drites se Vertete
me sinqeritet,
qe te fitosh Xhenet!No comments:

Post a Comment