Wednesday, July 11, 2012

Miresia e Allahut ndaj robit te Tij
Eshte Ai, qe robin e Tij e krijoi
e persosi dhe e nderoi


Cdo gje qe e gjen robin e Tij
ben thirrje per dashurine ndaj Tij


Kur i jep dhe kur e privon 
kur e ruan dhe kur e sprovon


Kur i ngushton rriskun dhe kur e begaton
kur semuret, Ai e sheron


Kur tregohet I bute dhe e meshiron
kur i dhuron dhe me miresi e mbulon


Kur i drejtohet me lutje, Ai ia ploteson
dhe kur eshte ne hall, Ai e ndihmon


Zoti e krijoi njeriun
per  adhurimin e Tij
dhe cdo gje tjeter ne kete bote
e krijoi per robin e Tij


Plotesimi i kerkesave te robit
eshte ne Doren e Tij
duke kujtuar
se Ai eshte me Bujari


Eshte Ai, I Cili u pergjigjet lutjeve
zhduk te metat, fal mekatet
mbulon paturpesite, zgjidh hallet
gjen rrugedalje, shton sevapet


Allahu tregohet i dashur me njeriun
edhe pse nuk ia ka nevojen robit te Tij
nderkohe qe robi tregon urrejtje me gjynahe
edhe pse eshte i varfer perballe Tij


Por Meshira e Allahut
nuk e ndal robin nga mosbindja ndaj Tij
por as gjynahet e robit
nuk e ndalin Allahun nga Bujaria e Tij


Nese njeriu do te mendonte mire
do te kishte kuptuar, qe te gjitha keto
jane shtyse shume e forte 
per ta dashur Allahun dhe per ta adhuruar!No comments:

Post a Comment